Ocenení recitátori

V pondelok, 6.12. 2021 v štúdiu Rádio-televízie Nový Sad boli rozdelené ocenenia 47. ročníka

Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na súťaži účinkovalo 58 žiakov v piatich kategóriách. Ocenenia v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Matice slovenskej v Srbsku rozdelili Svetlana Zolňanová a Branislav Kulík nasledovne:

Prednes poézie žiakov nižších ročníkov / 14

Daniela Filipovićová, 3.r., ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Nacvičila Miluška Anušiaková Majerová. Alica Náhliková: Prvý deň v škole   // 1.miesto//

Milan Majera, 4.r., ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Nacvičila Miluška Anušiaková Majerová.
Michal Česník: Stolček prestri sa //2.miesto//

Sára Poničanová, 4.r. ZŠ Bratstva – jednoty v Bielom Blate. Nacvičila Adela Obšustová.
Jana Barillová: Slivkový lekvár  //3.miesto//

Prednes poézie žiakov vyšších ročníkov / 15

Tatiana Filipovićová, 8.r., ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Nacvičila Miluška Anušiaková Majerová. Valentín Šefčík: Biela móda //1.miesto//

Maša Lončarová, 5.r., ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Nacvičila Miluška Anušiaková Majerová.
Jana Pavlíková: Neposedná Terka //2.miesto//

Mia Majerová 6.r., ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Nacvičila Miluška Anušiaková Majerová.
JánTuran: O vtáčikovi chocholáčikovi //2.miesto//

Dávid Simendić, 6.r., ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Nacvičila Lýdia Gedeľovská.
Milan Rúfus:  Medveď a komár  //3.miesto//

Prednes prózy žiakov vyšších ročníkov / 6

Aleksandar Asodi, 6.r., ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Nacvičila Ľudmila Berediová-Stupavská.
Gabriela Majtaníková: Imidž je nanič  //1.miesto//

Prednes poézie – stredoškoláci a študenti  / 14

Anabela Myjavcová. Súťaží v mene Divadla VHV v Báčskom Petrovci. Nacvičila  M. Anušiaková Majerová. Valentín Šefčík: Pubertína pehatá //1.miesto//

Andrej Simendić, 3. ročník Strednej ekonomickej školy Vuka Karadžića v StarejPazove. Súťaží v mene SKUS Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Nacvičila Anna Simonovićová. Miroslav Válek: Dejiny trávy  //3.miesto//

Prednes žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry / 9

Karolína Mijatovićová, 3.r., ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku. Nacvičila Ruženka Ďuríková.
Jana Barillová: Včielka Emka //1.miesto//

Andrea Šulcová, 4.r., ZŠ Zdravka Čelara v Čelareve. Nacvičila Mária Kukučková Supeková.
Jozef Pavlovič: O svinke Špinke //2.miesto//

Anđela Farkašová, 7.r., ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku. Nacvičila Soňa Sládeková. Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil  //3.miesto //

Víťaz hlasovania páčikovaním na Youtube: 4.01 Kristijan Baďura, 2.ročník Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade. Nacvičila Milina Struháriková. Vladimír Reisel: Jedného večera.

Projekt finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.