Seminár kreatívneho písania

Dňa 9. decembra 2021 v Novom Sade sa v rámci Výboru pre kultúru NRSNM uskutočnil Seminár kreatívneho písania ako projekt Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bola to skvelá príležitosť spolu sa nielen niečo pekné naučič, ale i nadchnúť sa do ďalšej tvorby a kamarátiť sa na zaujímavý spôsob. Seminár bol venovaný stredoškolákom a študentom, ale prednosť  byť súčasťou seminára mali odmenení alebo zúčastnení na literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo VPK NRSNM

Takže tohtoročného seminára mali možnosť zúčastniť sa žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca spolu so svojou vychovávateľkou, profesorkou slovenčiny Janou Lačokovou, žiačky gymnázia v Starej Pazove so svojou profesorkou Vladislavou Havranovou, žiačky Zdravotníckej školy 7.apríla v Novom Sade a študentky z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Žiaci kovačického gymnázia sa, žiaľ, nemohli zúčastniť, keďže v tom istom čase práve ich gymnázium bolo hostiteľom online školy žurnalistiky, tiež projektu ÚSŽZ, ktorý realizoval Výbor pre informovanie NRSNM.

Seminár kreatívneho písania v Novom Sade viedla lektorka slovenského jazyka a kultúry na Oddelení slovakistiky FF v Novom Sade PaedDr. Eleonóra Zvalená, PhD.  Podľa jej slov „Seminár bol venovaný tvorivému písaniu a jeho technikám. Tieto techniky rozvíjajú jazykovú kultúru človeka, kultivujú písaný prejav, podporujú kreativitu a zručnosť v komunikácii a tiež pohotové verbálne reakcie. Vyjadrovať sa písomne potrebuje každý človek v rozličných komunikačných sférach a v rozličných životných situáciách. Pri tvorivom písaní ide o aktivity, ktoré do učenia zapájajú celú osobnosť človeka: jeho skúsenosti, obrazotvornosť, fantáziu, intelekt, emócie. Aktivity tvorivého písania sa nehodnotia na osi dobré – zlé, kvalitné – nekvalitné. Každý výsledný produkt je prínosný a zaujímavý. Pri tvorivom písaní sa eliminujú obavy z písania a vyjadrovania. Ide o spôsob sebareflexie a sebavyjadrenia osobnosti.“

Všetci účastníci hodnotili toto podujatie ako veľmi osožné a zaujímavé a odniesli si hodne pozitívnych dojmov a inšpirácií do ďalšej tvorby. S pani lektorkou bol nadviazaný krásny, až priateľský vzťah a vzniklo i zopár ideí na čo by sa bolo možné v rámci podobného podujatia zamerať v budúcnosti.