Prehľad aktuálnej situácie v oblasti pôsobenia rád pre medzinacionálne vzťahy v obciach, resp. miestnych spoločenstvách s úradným používaním slovenského jazyka a písma

 Dňa 7. septembra 2011 Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM pozvala predstaviteľov Rady pre medzinacionálne vzťahy ako samostatného pracovného telesa, ktoré prerokúva otázky uplatňovania, ochrany a zveľaďovania národnostnej rovnoprávnosti, aby v písomnej forme poskytli informácie pre NRSNM o tom, čomu sa RMV venovala v období september 2010 – september 2011, ktoré priority si určila, resp. aby informovali o prípadných problémoch v danej oblasti.

Na výzvu Komisie pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy zo 14 vyzvaných obcí, na území ktorých je platné úradné používanie slovenského jazyka a písma, buď na celom území obce alebo len v jednotkách lokálnej samosprávy – miestnom spoločenstve, svoje odpovede doručili nasledujúce obce (8): Báčsky Petrovec, Beočin, Plandište, Báčska Topola, Alibunar, Stará Pazova, Pančevo a Nový Sad.
Možno konštatovať, že v obciach Pančevo, Nový Sad, Beočin, Plandište a Alibunar Rady pre medzinacionálne vzťahy sú založené a aktívne; v obci Báčska Topola RMV je založená, ale vystala aktivita tohto telesa, a v obciach Báčsky Petrovec a Stará Pazova RMV ani nie sú konštituované.