Kategória NRSNM

Správa zo zasadnutia podpredsedov NRSNM a predsedov výborov NRSNM

V úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade 25. augusta 2009.r. prebiehalo zasadnutie podpredsedov NRSNM a predsedov výborov NRSNM. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová podala správu o finančných prostriedkach, ktorými Rada podľa Plánu a programu na rok 2009 podporila…

NRSNM kúpila dom pre Slovákov v Hajdušici

  V snahe aktívnejšie podporiť Slovákov v Hajdušici, Výbor pre spoluprácu s orgánmi lokálnej samosprávy a Výbor pre úradné používanie jazyka a písma, na zasadnutí 07. júla 2009 sa jednohlasne rozhodli podporiť kúpu domu v strede Hajdušici. Dom bude vo…

Národnostná rada podporila výskumný tábor v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku z V4 fondu získal prostriedky na interdisciplinárny výskum Slovákov v Senváclave, v Maďarsku. NRSNM svojim partnerstvom tento projekt podporila a tiež sa aj zúčastnila výskumu. V Maďarsku pobudli koordinátor výboru  pre spoluprácu s orgánmi lokálnej…

Výskumný tábor v Maďarsku

NRSNM sa stala partnerom Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, pri organizácii interdisciplinárneho tábora, ktorý sa organizuje v Senváclave (Pilisszentlászló) v Maďarsku, v termíne 14-19. 06. 2009. Vo výskume účinkujú bádatelia rôznych vedných odborov, akademických pracovísk a vysokoškolských inštitúcií a poslucháčov…

Výbor pre spoluprácu s orgánmi lokálnej samosprávy

Výbor pre spoluprácu s lokálnymi, pokrajinskými a štátnymi orgánmi je stále odborno-výkonné teleso NRSNM, ktoré sa zaoberá rozvojom vzájomnej spolupráce so štátnymi orgánmi a orgánmi lokálnej samosprávy, kde žijú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Výbor nadväzuje partnerské vzťahy a spoluprácu s…

Výbory

  Výbor pre informovanie   Výbor pre vzdelávanie   Výbor pre kultúru   Výbor pre úradné používanie jazyka a písma