Kategória NRSNM

Výbor pre spoluprácu s orgánmi lokálnej samosprávy

Výbor pre spoluprácu s lokálnymi, pokrajinskými a štátnymi orgánmi je stále odborno-výkonné teleso NRSNM, ktoré sa zaoberá rozvojom vzájomnej spolupráce so štátnymi orgánmi a orgánmi lokálnej samosprávy, kde žijú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Výbor nadväzuje partnerské vzťahy a spoluprácu s…

Výbory

  Výbor pre informovanie   Výbor pre vzdelávanie   Výbor pre kultúru   Výbor pre úradné používanie jazyka a písma