Prezentovaná kniha

Za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny koncom roku 2020 vyšla kniha autora Jaroslava Miklovica Zoznam Vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914-1918. Kniha bola slávnostne prezentovaná širšiemu auditóriu v Dome kultúry v Starej Pazove 5. februára 2021. V mene NRSNM sa na promócii zúčastnili: predsedníčka, Libuška Lakatošová, ktorá sa prítomným aj prihovorila, Janko Havran a Svetlana Zolňanová.