Kategória NRSNM

Slávnostné udelenie vysokoškolských štipendií NRSNM

V pondelok 7. decembra 2009 v úrade NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie vysokoškolských štipendií NRSNM. Komisia NRSNM sa tohto roku rozhodla udeliť štipendium na akademický rok 2009/2010 v desiatich mesačných splátkach vo výške 5 tisíc dinárov až…

O projektovom manažmente v Banskej Bystrici

  Mládež zo Srbska si po tretíkrát rozšírila svoje vedomosti vďaka Centru pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v projekte Mladí mladým. Prvá skupina účastníkov na Slovensku sa v septembri učila…

Mišljenje Savetodavnog komiteta

Preporuke u vezi sa Mišljenjem Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju i Izveštajem Komiteta eksperata za Povelju o jezicima u ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine: – Po pitanju učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima uprave u lokalnoj samoupravi, gde je…

Predstavitelia NRSNM navštívili Kovačicu a B. Petrovec

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová  v stredu 18.11. v Kovačici vyzvala všetky relevantné slovenské subjekty aby prispeli k  zápisu do osobitného  voličského zoznamu slovenskej menšiny. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj predseda obce Kovačica Miroslav Krišan a predseda Rady MS…

Republiková rada schválila symboly národnostných menšín

Belehrad, 30. októbra 2009 – Predseda vlády Republiky Srbsko Mirko Cvetković predsedal prvým zasadnutím Rady Republiky Srbsko pre národnostné menšiny. Na tomto konštitutívnom zasadnutí schválili rokovací poriadok Rady a za tajomníčku sekretariátu Rady vymenovali Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM. Na svojom…

Realizovalo sa druhé kolo kurzu Mladí mladým

  Edukačný kurz pod názvom Informačno – komunikačné technológie, ktorý je súčasťou projektu Mladí mladým, prebiehal  v dňoch 5. až 14. októbra 2009 v Banskej Bystrici. Kurzu  sa zúčastnilo pätnásť  mladých ľudí z Aradáča, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Selenče, Hložian,…

Kovačický október

V rámci tradičného kultúrneho podujatia Kovačický október v sobotu 10. októbra odhalili busty dvom významným Kovačičanom – evanjelickému farárovi a národovcovi Jánovi Čaplovičovi a prvému predsedovi Matice slovenskej v Juhoslávii Jankovi Bulíkovi. Pri tejto príležitosti Dušanovi Čaplovičovi, vnukovi Jána Čaploviča…

Hajdušičania dostali Slovenský dom

 Pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do Hajdušice, resp. založenia obce, bol v nedeľu 11. októbra KUS-u Bratstvo odovzdaný Slovenský dom. Kúpu tohto objektu finansovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili, okrem iných,  Jeho Exelencia veľvyslanec Slovenskej…

Pracovníci NRSNM na pracovnom výjazde v Starej Pazove

 V Starej Pazove, v stredu 7. 10. 2009 slávnostne otvorili dopisovateľstvo slovenského týždenníka Hlas ľudu. Otvorenia sa zúčastnila pokrajinská tajomníčka pre informovanie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predseda obce Stará Pazova Goran Jović, úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak a…