Výbor pre kultúru období 2018 – 2022

/ AKTUALITY /


VIACEJ…

Správy o činnosti a plányŠtruktúra

Anna Čapeľová

Anna Čapeľová

predsedníčka

Miruška Kočišová

Miruška Kočišová

podpredsedníčka

Členovia Výboru pre kultúru:

Boris Babík

Boris Babík

Jaroslav Múdry

Jaroslav Múdry

Katarína Kalmárová

Katarína Kalmárová

Danica Vŕbová

Danica Vŕbová

Ján Tomáš

Ján Tomáš

Ana Zolnajová

Ana Zolnajová

Tatjana Štaubová

Tatjana Štaubová

Tijana Farkašová

Tijana Farkašová

Miroslav Brna

Miroslav Brna

Andreja Vozárová

Andreja Vozárová