Notebooky a digitálne fotoaparáty v rukách redaktorov týždenníka Hlas ľudu

 

V pondelok 21. decembra 2009 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová slávnostne odovzdala technické vybavenie pre novinárov týždenníka Hlas ľudu (5 notebookov a 3 digitálne fotoaparáty). Technické vybavenie  zabezpečil Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tomanová-Makanová pritom prízvukovala, že tento projekt je súčasťou stratégie Výboru pre informovanie, ktorej cieľom je aj technicky podporiť slovenské vojvodinské médiá, čím naši novinári budú mocť rýchlejšie, pohotovejšie a kvalitnejšie informovať svojich občanov. V mene Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu darčeky v hodnote 2500 eur prijal úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak, ktorý zdôraznil potrebu po technickej modernizácii v našich médiách, a zároveň informoval, že NVU Hlas ľudu sa v tomto smere vylepšuje vďaka Národnostnej rade, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve.