Budúcnosť divadelnej prehliadky

 

Komisia pre divadelnú činnosť, v spolupráci s Divadlom VHV Báčsky Petrovec, v sobotu 19.12. 2009 vo VHV divadelnom klube v B. Petrovci usporiadala okrúhly stôl na tému Budúcnosť Prehliadky slovenských divadelných súborov. Okrúhleho stola sa zúčastnili predstavitelia z Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, B. Petrovca, Kovačice, Starej Pazovy a  Boľoviec. Na zadanú tému vo forme písomných príspevkov, alebo ústnou debatou hovorili Ján Černák, Alexander Bako, predsedníčka MSJ Katarína Melegová Melichová, Ján Makan, Ľuboslav Majera, Pavel Jonáš, Pavel Čáni, Ján Privizer, Ján Čáni a Vladimír Valentík. Portál Ústavu pre kultúru prezentovala a o prehliadke sa zmienila riaditeľka ústavu Milina Sklabinská a príspevok Jaroslava Litavského prečítal A. Bako. Okrem rad iných uzáverov, okrúhly stôl priniesol návrh na prenos kompetencií doterajšieho Prehliadkového výboru na rozšírenú Komisiu pre divadelnú činnosť, nový spôsob voľby odbornej poroty na PSDS, ako aj eventuálne nové pomenovanie divadelnej prehliadky.