Z návštevy Matice slovenskej zo Slovenska

V sídle Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dňa 20. februára 2018 sa uskutočnilo stretnutie vysokých predstaviteľov Matice slovenskej zo Slovenska v čele s novozvoleným predsedom JUDr. Mariánom Gešperom s predsedníčkou NRSNM v Srbsku Annou Tomanovou Makanovou i jej spolupracovníkmi.

V delegácii, ktorá oficiálne bola na návšteve Matice srbskej v Novom Sade, boli ešte i JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej ako i Mgr. Martin Hajník a Mgr. Michal Tkáč, členovia výboru MS.

V rámci tvorivého dialógu vzácni hostia zo Slovenska navrhli viac možností spolupráce na relácii Matica slovenská na Slovensku – NRSNM v Srbsku najsamprv v oblasti vzdelávania. Bol by to cenný príspevok tejto ustanovizne našej materskej krajiny k spoločnému rozvíjaniu, prebúdzaniu a umocňovaniu národného povedomia Slovákov a krajanov žijúcich v zahraničí.

Hostia z Matice slovenskej sa v ten istý deň vo večerných hodinách zúčastnili i literárneho večierka v Matici srbskej, ktorý spolu zorganizovali Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy a Spolok spisovateľov Srbska z Belehradu. Cieľom tohto podujatia bolo zvýrazniť tradične dobré vzťahy medzi slovenskou i srbskou kultúrou.