Návšteva Koordinácie na Ministerstve osvety

Koordinácia Národnostných rád národnostných menšín v Srbsku, v zložení Svetlana Zolňanová, Esad Džudžo, Aniko Jeras, Darko Sarić Lukendić a Vitomir Mihajlović, 8. septembra navštívila Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja.

minister 002

Stretnutia sa zúčastnil minister Srđan Verbić, štátna tajomníčka Zorana Lužanin, Jasminka Peruničić Alen, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunović a delegácia Ústavu pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy. Tentokrát sa najviac venovala pozornosť vypracovaniu Plána vydávania menšinových učebníc a možnostiam vydávania učebníc v jazykoch menšín pre potreby vzdelávania.

minister 003

Štátna tajomníčka informovala predstaviteľov menšín v Srbsku o výzve na spoluprácu, ktorá bola odoslaná na ministerstvá školstva  v Maďarsku, Bulharsku, Chorvátsku, Albánsku, Rumunsku a Slovenskej republike za cieľom zabezpečenia kvality prekladu učebníc, vzdelávania učiteľov a edukácie pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí uskutočňujú vyučovanie v jazyku menšín v Srbsku.

minister 004

Členovia koordinácie sa dožadovali trvalého riešenia statusu materinského jazyka s prvkami národnej kultúry a zmenu Rokovacieho poriadku, ktorým sa tento predmet zaraďuje medzi voliteľné predmety.  Počas septembra sa koordinácia zaväzuje vypracovať návrh na angažovanie osvetových poradcov pre menšiny, ktoré majú organizované vyučovanie v materinskom jazyku.