Poseta ministarstvu prosvete

Komisiju za obrazovanje Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u sastavu Svetlana Zolnjan, Esad Džudžo, Aniko Jeras, Darko Sarić Lukendić i Vitomir Mihajlović su 6. septembra 2016. godine primili u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja državna sekretarka Gordana Predić,  Jasminka Peruničić Alen, Đurđica Ergić i Mira Petrov. sastanku su prisustvovali  predstavnici Zavoda za udžbenike.

na-ministerstve 2016 002

Na sastanku su predstavnicima ministarstva predočeni problemi iz oblasti obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i problemi organizacije nastave učenja jezika/govora sa elementima nacionalne kulture.

Predstavnice ministarstva su obavestile Komisiju koordinacije da će se:

– formiranje odeljenja sa manjim brojem učenika od 15 formirati i dalje uz odobrenje ministra, mimo redovnog informacionog sistema, pa je zbog toga neophodno da se direktori škola jave pripadajućoj školskoj upravi sa zahtevom za odobrenje odeljenja na jeziku nacionalne manjine sa manjim brojem učenika od 15.

– anketiranje učenika, koje je obavljeno u junu, su škole bile obavezne da sprovedu na anketnom listiću koji je propisan od strane ministarstva, što maternji jezik/govor nije stavljalo u nepovoljnu poziciju sa drugim izbornim predmetima. U ministarstvu smatraju, da pripadnici nacionalnih zajednica mogu da uče svoj maternji jezik, bez obzira na izbor drugih izbornih predmeta. Maternji jezik se pripadnicima nacionalnih zajednica ne nudi kao fakultativni predmet. Status fakultativnog predmeta (koji se može realizovati kroz zimske i letnje škole i na drugi način) se može ponuditi predstavnicima većinskog ili drugih naroda, ukoliko žele da uče jezik neke nacionalne zajednice. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će za takve učenike kroz projekte, obezbediti sredstva i nastavne sadržaje za realizaciju fakultativne nastave.

Škole su dužne da svojoj školskoj upravi prijave broj učenika koji se izjasnio za učenje maternjeg jezika/govora sa elementima nacionalne kulture svojoj Školskoj upravi do 15. septembra (bez obzira na borj učenika), koja će u saradnji sa lokalnim prosvetnim inspektorima napraviti predlog realizacije nastave za mali broj učenika (predlog spajanja škola, tamo gde je to moguće), o čemu će biti obavešteni i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Komisija za obrazovanje je sa ministarstvom i Zavodom za udžbenike razmotrila dinamiku izdavanja udžbenika iz Trojnog sporazuma, predloženo je potpisivanje aneksa postojećih ugovora za osnovne škole za ovu školsku godinu i potpisivanje ugovora za srednje škole.

Kao sledeće teme za razgovor, su predočene teme, kojima će se rešavati trajno status predmeta maternjeg jezika/govora sa elementima nacionalne kulture i angažovanje prosvetnih savetnika za nastavu na jeziku nacionalne manjine i učenje maternjeg jezika/govora.

podnosilac izveštaja:
Svetlana Zolnjan