Na sajte Aktív slovenčinárov

 

07. 02. 2011 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal aktív slovenčinárov základných a stredných škôl. Aktív pracuje v rámci Asociácie slovenských pedagógov a Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Rozoberali nasledové otázky:
1. Správa o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2010
2. Plán práce Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2011
3. Analýza skúšobných testov zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku
4. Zbierka úloh zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku na zápis na strednú školu v školskom roku 2011/2012
5. Súťaž zo slovenského jazyka
6. Prezentovanie webovej stránky AUS
Zuzana Medveďová Koruniaková – jazyková redaktorka na dôchodku hovorila o najčastejších chybách v bežnej komunikácii v spisovnej slovenčine.

Činnosť Aktívu slovenčinárov môžete sledovať na sajte: www.aus.org.rs