Mušky z gumipušky v Galante a v Šali

Víťazi vlaňajšj detskej divadelnej prehliadky 3xĎ – členovia Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina z Báčskeho Petrovca získali tradičnú odmenu – zúčastniť sa na celoslovenskom detskom divadelnom sústredení Zlatá priadka v Šali.

musky z gumipusky 002

Ich hostiteľmi tiež už tradične je Dom Matice slovenskej Galanta. Toho roku talentovaní petrovskí divadelníci boli hosťmi nielen matičiarov, ale i Základnej školy Štefánikova v Galante.

musky z gumipusky 003

Na Slovensko pricestovali 27. mája 2015 v poobedných hodinách. Po krátkom privítaní sa občerstvili, pozreli si aktuálnu výstavu obrazov Laca Garaja vo výstavnej sále Domu MS Galanta i práce detí materských škôl mesta Galanty ku Dňu Zeme, keramickú dielňu Domu MS Galanta a krátke DVD o meste Galanta. Na chvíľu si pozreli záznam z Kantilény, keďže matka známeho slovenského speváka Karola Duchoňa pochádza práve z Báčskeho Petrovca, čím boli milo prekvapení.

musky z gumipusky 004

Po príchode do Galanty v spoločenskej sále Domovina v podvečerných hodinách s úspechom zahrali svoje víťazné predstavenie Mušky z gumipušky. Diváci ich ocenili veľkým potleskom, lebo boli smelí, hrali nahlas a predstavenie zahrali naozaj profesionálne. Ich režisérkou je pani učiteľka Daniela Legíňová-Sabová.

musky z gumipusky 005

V ďalšie ráno – 28. mája sa všetci stretli na ZŠ Štefánikova v Galante, kde ich privítal pán riaditeľ Radoslav Forro, celý pedagogický zbor a žiaci školy. Tí najmenší pre svojich hostí a spolužiakov zatancovali folklórne pásmo Vítanie jari. Potom nasledovalo odohratie divadelnej hry detí z Petrovca, ktoré sa znovu stretlo s úspechom.

musky z gumipusky 006

Žiaci školy museli späť do svojich tried a Petrovská družina sa presunula do MsKS Šaľa, kde sa každoročne pod patronátom Národného osvetového centra v Bratislave koná celoslovenská prehliadka detských divadelných súborov. Aj keď sa im nepodarilo dostať do programu, s radosťou si pozreli svojich rovesníkov z celého Slovenska ako diváci. V popoludňajších hodinách sa presunuli do Galandie, kde sa do sýtosti vyšantili aj s rodinami detí zo ZŠ Štefánikova, ktoré si ich zobrali do rodín na tri dni a pekne sa o nich postarali i vo voľnom čase.

musky z gumipusky 007

V piatok ráno 29. mája, posledný deň zájazdu sa stretli na škole, odkiaľ išli na prehliadku Galantou. S pracovníčkou Domu MS Galanta navštívili Mestský park s neogotickým kaštieľom, pozreli si bustu Karola Duchoňa aj Renesančný kaštieľ.

musky z gumipusky 008

Na záver zostal len krátky čas na nákup suvenírov, obed na ZŠ Štefánikova, rozlúčku s pedagogickým zborom ZŠ Štefánikova a pracovníčkami Domu MS Galanta, ktoré ich vyprevadili s prianím, aby si slovenčinu zachovávali aj ďalších 270 rokov, aby sa bezpečne vrátili domov a aby odovzdali pozdravy i krajanom vo Vojvodine.

musky z gumipusky 009

musky z gumipusky 010

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny mladým divadelníkom finančne uhradila cestovné trovy na Slovensko v hodnote 106.800,00 dinárov.

Podľa správy Zlatice Gažovej, Bc., riaditeľky Domu MS Galanta
Fotografie: Mgr. Monika Kiššová, Dom MS Galanta