Menšinové jazyky vo vzdelávaní

V dňoch 28. do 30. mája 2015 na Filologickej fakulte v Belehrade uskutočnila sa Medzinárodná konferencia pod názvom Menšinové jazyky vo vzdelávaní a vyučovaní, výzvy a nové usmernenia, na ktorej účinkovali odborníci z tejto vedeckej oblasti z domova a zo zahraničia.

Na sviatočnom otváraní tejto konferencie zúčastnila sa i členka VV NRSNM Zuzana Lenhartová.

Po sviatočnom otváraní na nádvorí Filologickej fakulty uskutočnil sa veľtrh menšinových jazykov a kultúr, ktoré sa vyučujú na spomínanej fakulte v Belehrade. Každý jazyk predstavili študenti z fakulty. Nevystal ani kratší kultúrno – umelecký program.