Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2013

V dňoch 10. až 15. júna 2013 v Košiciach prebiehal 19. medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák. Festival mal tri časti – súťažnú časť, nesúťažnú prehliadku filmov a sprievodné podujatia.

Súčasťou festivalu bola aj panelovej diskusia  Médiá a politika s podtitulom Demokracia alebo pokrytectvo, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 13. júna v Dome techniky v Košiciach. Panelovej diskusie sa  zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a podpredsedníčka parlamentu AP Vojvodiny Anna Tomanová Makanová. Okrem nej na paneli hovorili aj Dr. János Auer, člen Mediálnej rady Národného mediálneho a spravodajského úradu z Maďarska, Grigorij Mesežnikov, prezident inštitútu pre verejné otázky zo Slovenska, Dr. Justin Schloberg, lektor žurnalistiky a médií z Veľkej Británie, Didier Rogasik, tlačový atašé francúzskej ambasády z Francúzska a Erik Mollberg, Aliancia pre komunitné médiá z U.S.A. a moderátorom panelu bol Rick Thompson, T-media z Veľkej Británie.

Anna Tomanová Makanová sa vo svojom príhovore zamerala na priblíženie aktuálnej mediálnej situácie v Srbsku, účastníkov diskusie detailne informovala o mediálnej stratégii, pripravovanom mediálnom zákone a osobitnú pozornosť venovala médiám slovnskej národnostnej menšiny v Srbsku a  otázke ich budúceho postavenia, resp. otázke privatizácie lokálnych elektronických médií. Účastníci panelovej diskusie sa zhodli na tom, že pre médiá je mimoriadne dôležité, aby zostali slobodné, nezávislé od politickej a ekonomickej moci, kontrolované celou spoločnosťou a rešpektujúce etické a profesionálne normy.

Súčasťou festivalu bol aj kultúrny program, ktorý pod názvom Esencia Košíc  predstavili umeleckú a remeselnú tvorbu krajín V4 a niektorých balkánskych krajín. Srbsko prezentovali: Galéria Babka z Kovačice a insitný maliar Pavel Hajko, divadelný súbor Divadla VHV zo Starej Pazovy s predstavením Miroslava Benku Obrazy môjho sveta a hudobná skupina Nit.