Do Detvy odcestujú Pivničania

Dňa 1. júna 2013 v Hložanoch na tradičnom mieste – v krásnom areáli hložianskeho amfiteátra sa uskutočnil 43. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Okrem tanečných súborov súťažili aj spevácke skupiny a orchestre z devätnástich slovenských vojvodinských prostredí.

Zo Sriemu vystúpili Boľovce, Lug, Šíd a Stará Pazova, z Banátu Aradáč, Hajdušica, Jánošík, Kovačica, Padina a Vojlovica a z Báčky Hložany, Báčsky Petrovec, Kulpín, Kysáč, Laliť, Nový Sad, Pivnica a Selenča. Mimo územia Vojvodiny vystúpili Dobanovce a početnému hložianskemu obecenstvu sa predstavili i hosťujúce spolky z Đurđeva, Magliću a Nového Sadu. Mimo územia nášho štátu vystúpili súbory z chorvátskeho Iloka a z Očovej, zo Slovenska.

tancuj2013-002

Na začiatku prvého koncertu tanečných skupín slávnostne sa prihovorili: Ján Bohuš, predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany a pokrajinský poslanec, Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Podľa nového modelu organizovania slovenských vojvodinských festivalov, ktoré majú celomenšinový ráz, spoluzakladateľmi festivalu Tancuj, tancuj… boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a SKOS Jednota z Hložian. Organizátormi boli Báčskopetrovská obec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem spomenutých zakladateľov a organizátorov, festival finančne podporili aj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a početní sponzori. Festival mal i Organizačno-správnu radu, Programovú radu, Prípravný výbor a koordinátorom festivalu bol Marijan Pavlov.

tancuj2013-003

Tohtoročný festival mal i niekoľko pozitívnych noviniek. Komisia pre zveľadenie festivalov Výboru pre kultúru NRSNM sa postarala o úpravu zvučky a redizajn loga festivalu a do tretice novinkou bolo i samotné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo v závere večerného koncertu, ktorý sledovalo nielen obecenstvo v Hložanoch, ale aj diváci prostredníctvom priameho prenosu RTV Vojvodiny. Neľahkú úlohu pritom mala odborná porota, ktorá hodnotila výkony tanečných súborov a ktorá mala iba pol hodiny na to, aby rozhodla koho odmeniť. Táto porota pracovala v zložení: Anna Medveďová Gašková, Milorad Lonić, Pavel Holík a Vlasta Vinkovičová. Keď ide o porotu, ktorá hodnotila prednesy speváckych skupín a orchestrov, pracovala v zložení: Juraj Ferík, Jarmila Juricová Stupavská a Jozef Vladimír Zifčák.

V kategórii orchestrov 1. cenu získal ľudový orchester SKOS Detvan z Vojlovice (umelecký vedúci Vladimír Kolárik), 2. cenu: ľudový orchester Rosička pri Dome kultúry 3. októbra z Kovačice (umelecký vedúci Emil Nemček ml.) a 3. cenu získal ľudový orchester SKUS Pivnica z Pivnice (umelecký vedúci Valentín Michal Grňa).

tancuj2013-004

V kategórii speváckych skupín 1. cenu získala dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu (umelecká vedúca Olivera Gabríniová), 2. cenua: dievčenská spevácka skupina SKUS Jánošík z Jánošíka (umelecká vedúca: Katarína Mosnáková) a 3. cenu získala mužská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice (umeleckým vedúcim je Vladimír Kolárik).

Keď ide o kategóriu tanečných skupín 1. cena patrila Folklórnemu súboru V pivnickom poli – mladšej skupine, SKUS Pivnica z Pivnice (umelecký vedúci a autor choreografie Mám ja koňa faku bol Janko Merník), 2. cena patrila mladšej tanečnej skupine SKOS Jednota z Hložian (umelecký vedúci a autor choreografie Zažeň, Jaňík, ovce, do tej bukoviňe bol Jaroslav Kriška) a 3. cene sa potešil Folklórny súbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu (umeleckým vedúcim bol Ivan Slávik a autor choreografie Drotári idú… – Ján Slávik).

tancuj2013-005

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udelila Cenu laureátovi festivalu, teda Pivničanom, ktorí nás v roku 2014 budú reprezentovať na Slávnostiach pod Poľanou v Detve. Cena NRSNM je symbolická kovová soška v podobe rozvetveného stromu podľa návrhu našej renomovanej umelkyne Miry Brtkovej.

Koncerty moderovali Jasna Čipkárová, Hanna Milina Florianová a Branislav Ušiak, konferenciu mala na starosti Marína Chorvátová a pod réžiu Otváracieho a Zatváracieho programu sa podpísala Katarína Mosnáková.

tancuj2013-006

Festival skrášlili aj sprievodné podujatia: výstava prác Spolku hložianskych žien Slovenka a výstava obrazov Hložianska paleta. V rámci tzv. Tanečného domu si členovia Folklórneho súboru Očovan zo Slovenska pod vedením Pavla Holíka s milovníkmi slovenského folklóru zatancovali tance z regiónu Podpoľanie. Tento súbor v predfestivalový večer v Hložanoch mal i vydarený celovečerný koncert. V rámci tzv. Kuchyne starodávnych jedál naše spolky žien a iné združenia návštevníkom ponúkali tradičné slovenské jedlá.

Ešte jeden sviatok spevu, tanca, hudby a krojov je za nami. Na potešenie organizátorov i hostí festivalu žičilo i počasie a tak sa investovaná námaha skutočne oplatila.