LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV

Popis:

Milí naši krajania,

srdečne Vás pozývame  tak,  ako každý rok,  na Letnú univerzitu 2013, ktorá sa tento rok bude konať pod podnázvom Naše dedičstvo- minulosť ako inšpirácia aj pre súčasnosť. Ponúkame Vám jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí, prezentáciu slovenských reálií a kultúry. Ide o jazykové kurzy pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých (stupne A1, A2, B1, B2, C – podľa Európskeho referenčného rámca), prezentácie osobností Slovenska, prednášky  z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, sociológie, politológie a iných oblastí určené pre stredne pokročilých a pokročilých frekventantov.

Ďalej to budú :

·                     prednášky a semináre o slovenskej kultúre a o slovenských reáliách, tvorivé dielne  z oblasti slovenského jazyka a rozvoja jazykových zručností a kompetencie;

·                     projektové a tvorivé úlohy;

·                     aktivačné cvičenia (dramatizácia literárnych textov, interkultúrna komunikácia a pod.);

·                     mimoškolské aktivity, vychádzky do blízke a vzdialenejšieho okolia, šport, folklór a pod.;

·                     výlet do Bratislavy a trojdňová poznávacia exkurzia po Slovensku.

Termín konania: 07. – 26. 07. 2013

Uzávierka prihlášok : 31.05.2013

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1817&program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov“ target=“_blank“>www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1817&program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov

Miesto konania:

Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre – Harmónii

Cieľová skupina:

Počet štipendijných miest : 35 –  pobyt pre krajanov zdarma, dopravu do a z destinácie si platí účastnik sám

Poznámky:

Podmienky prijatia :

·                     zaslanie vyplnenej prihlášky,

·                     motivačný list

·                     potvrdenie príslušného krajanského spolku

Kurzu sa môžu zúčastniť aj krajania z iných krajín ktoré  nie sú uvedené v zozname krajín na prihláške tak, že stlačia v prihláške „Iná“ a v poznámke  napíšu krajinu z ktorej  pochádzajú. 

V prípade, že niektorá z uvedených krajín si neprihlási stanovený počet účastníkov, automaticky sa presunú voľné miesta v prospech  náhradníkov z iných krajín ktorí  sa prihlásia do dátumu uzávierky.

 

Informácie: v NRSNM alebo u Svetlany Zolňanovej na 063/532 989 a na mail:  svetlana.zolnjan@rada.org.rs