LETNÝ KURZ CHOREOGRAFIE ĽUDOVÉHO TANCA A SLOVENSKÝCH REÁLIÍ – IV. ročník

Termín konania kurzu :    

 

   od 04.07. 2013 (príchod  do hotela Detva v poobedňajších hodinách )

   do 14.07. 2013 (odchod v poobedňajších hodinách)

 

Cieľom záujmovo-vzdelávacej aktivity je:

zoznamovanie sa so slovenskými reáliami  a kultúrou  mikroregiónu Podpoľania  – Detvou

učenie sa choreografie slovenského ľudového tanca z vybraných regiónov Slovenska, v roku 2013 zameraných na mikroregión Podpoľania – Detvu, v  spolupráci s Doc. Jankom Bláhom z VŠ múzických umení v Bratislave príprava ľudových tancov z daného regiónu a vystúpenie na folklórnom festivale  v Detve

Kurz je určený pre cieľovú skupinu:

od 18 rokov – neobmedzený vek, pre krajanov  – Slovákov žijúcich kdekoľvek zahraničí , v zahraničí, ktorí tancujú vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance a piesne   a chcú sa stať choreografmi týchto tancov alebo vedú slovenské folklórne súbory  v zahraničí a chcú poznať nové prvky a techniky  tancov  slovenského mikroregiónu Podpoľania – Detvy

 Program  kurzu:

výučba choreografie ľudového tanca odborné prednášky o slovenskom folklóre a slovenských reáliách z daného regiónu voliteľné návštevy kultúrnych pamiatok a múzeí v Detve a jej blízkom okolí,

stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenského folklóru daného regiónu, vystúpenie  na folklórnom festivale v Detve, výučba choreografie  bude orientovaná na vystúpenie na FFS v Detve v programe „Krajanská nedeľa“

Štruktúra výučby:

38 vyučovacích  hodín – výučba nácviku choreografie tancov daného regiónu,  krátke prednášky k jednotlivým druhom tancov,

8 vyučovacích hodín  – výučba SJ  zameraná na cvičenia v komunikačných zručnostiach a písomný prejav

8 VH – odborné prednášky  o slovenskom folklóre,  reáliách,

doplňujúce aktivity ako návštevy kultúrnych pamiatok, múzeí v Detve a jej blízkom okolí stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenského folklóru daného regiónu (hudobníci, tanečníci, speváci a pod.)

Podmienky prijatia:

Záujemca o kurz je:

–          členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti

–          uvedie názov FS v ktorom pôsobí

–          odporúčanie príslušného krajanského spolku zašle na CĎV UK  do termínu uzávierky

–          nominovaný/á/ bude zárukou toho, že  má dostatočné skúsenosti v pôsobení vo folklórnom  súbore, a   že  svoje   skúsenosti  z tohto   kurzu   bude   odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania  slovenského jazyka a slovenskej kultúry  medzi našimi krajanmi v krajinách v ktorých žijú

–          zašle prihlášku

–          vykoná potvrdenie záväznej účasti  na kurze najmenej  10 pracovných dní pred začiatkom kurzu

Komunikatívna úroveň slovenského jazyka – nevyhnutná

Počet  dotovaných miest:  20 ( pre záujemcov z celého sveta)

Uzávierka  prihlášok: 20.5.2013

Miesto konania:               

Mesto DETVA – hotel Detva

Poznámky:

 Bližšie informácie: v NRSNM alebo u Svetlany Zolňanovej na 063/532 989