Kurz jazykovej kultúry pokračuje v októbri

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov oboznamujú záujemcov, že pokračuje cyklus KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov,novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Kurz bude prebiehať v stredu 27. októbra 2010 v termíne od 10.30 – 12.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.