Koordinačná porada v Bratislave

25. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2019. Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Martina Máliková – úradujúca riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2019 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum a Pedagogická fakulta z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

            VPV Bratislava2

Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine, ako i predstaviteľky zo západnej Európy a zámoria. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  sa na schôdze zúčastnili Svetlana Zolňanová, koordinátorka a členka VR NRSN, Janko Kolárik, predseda VPV NRSNM, Tatiana Brtková, členka výboru, Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM a Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

VPV Bratislava

            Podvečer Koordinačnej porady sa predsedníčka Libuška Lakatošová a podpredsedníčka Tatiana Vuajčićová stretli s predsedom USZZ, Jánom Varšom a hovorili o prioritách slovenskej menšiny v Srbsku na rok 2019.