Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru

Vo štvrtok 27. septembra t.r. vo večerných hodinách zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Ústredná téma rokovania bola príprava ôsmej v poradí Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, ktorá bude 24. novembra t.r. v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Téma tohtoročnej konferencie je Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov. Predsedníčka komisie Milina Sklabinská pripomenula, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý je aj usporiadateľom tejto konferencie chystá zborník prác z minuloročného stretnutia hudobných odborníkov. Zborník je dokladom práce a úsilia našich hudobných expertov a zanietencov a dokladom doby pre budúce generácie.

V pokračovaní zasadnutia členka komisie Mariena Stankovićová Kriváková prítomných informovala o prípravách na Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré sa plánuje 10. novembra v Báčskom Petrovci. Usporiadateľom tohto podujatia je Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca.