Knihy z Bibiany pre každého prváka

Koordinátorka pre vzdelávanie 2. septembra 2018 v kovačickej galérii Babka prebrala od riaditeľa Bibiany z Bratislavy Petra Tvrdoňa rozprávkové knihy pre 310 žiakov prvého ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským autorky Márie Ďuríčkovej Chlapček na hrášku.

knihy-z-bibiany sept 002

Tým, že je ilustrátor predstaviteľ insitného umenia u nás vo Vojvodine, sa našim deťom umožnili nie len čítať známu slovenskú rozprávku, ktorá je zároveň aj v našich učebných osnovách pre 1. ročník zo slovenského jazyka, ale sa tiež prispieva aj k oboznamovaniu sa detí s kultúrnymi hodnotami Slovákov v Srbsku.

knihy-z-bibiany sept 003

Rozdelenie kníh behom dvoch mesiacov sledovali aj naše slovenské média.

knihy-z-bibiany sept 004