K vybaveniu priestoru v PU „Radosno detinjstvo“ v Novom Sade

30.08. koordinátorka pre vzdelávanie odovzdala nábytok (stoly, stoličky, srkynky, postieľky), koberec, hudobnú vežu, hračky a didaktický materiál do PU „Radosno detinjstvo“ na Bulvári Jaše Tomića 3 v Novom Sade, kde sa bude realizovať vyučovanie pre 20 detí v slovenskej reči.

Pri tejto príležitosti aj pokrajinská osvetová inšpekcia verifikovala priestor na vyučovanie vekovo zmiešanej skupiny a koodinátorka hovorila s vedúcou škôlky a 2 vychovávateľkami.

09.09. sa koordinátorka stertla s vedením škôlky v ich ústredni a upresnili podmienky podpisovania zmluvy o realizácii vyučovania v slovenskej reči.