Vydávanie učebníc a učebných pomôcok

V spolupráci s Ministerstvom osvety, vedy a technologického rozvoja a s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny  Ústav pre učebnice v Belehrade sa podujal vydať rad kompaktných platní k učebniciam hudobnej kultúry a k čítankám v slovenskej reči, ktoré budú používať žiaci, ktorí navštevujú vyučovanie po slovensky na základných školách v Srbsku.

Tieto kompaktné platne majú byť bezplatným doplnkom knižného vydania učebníc hudobnej kultúry a slovenského jazyka a ich zámerom je priblížiť krásu a ľubozvučnosť slovenčiny a slovenských piesní.

V Ústave pre učebnice sa 8. februára stretli Mićo Marjanović, riaditeľ a vedúce Ústavu Romanca Jovanović a Alena Pešková a Mariena Korošová, Tatiana Naďová a Svetlana Zolňanová v mene NSRSM a upresnili podmienky vypracovania kompaktných platní a stanovili záväzky pre každú zo zúčastnených strán.

vydavanie-ucebnic 2017 002

vydavanie-ucebnic 2017 003