K 59. Literárnemu snemovaniu

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v organizácii Slovenského vydavateľského centra, Výboru pre kultúru NRSNM a redakcie mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život dňa 9. mája 2015 sa uskutočnilo v poradí 59. literárne snemovanie. Jeho ústrednou témou bolo „hľadanie“ odpovede na otázku, či poéziu ešte niekto bude čítať.

59-ls 002

Účastníkov a hostí najprv uvítala Zdenka Valentová Belićová, šéfredaktorka Nového života a potom nasledovala časť snemovania venovaná spomienke na zosnulého profesora a literárneho kritika Samuela Boldockého. Slovo na rozlúčku podala jeho dcéra – profesorka Annamária Boldocká Grbićová, po ktorom nasledoval úryvok z video dokumentu o S. Boldockom a úvodnú časť zaokrúhlila spisovateľka Viera Benková, ktorá sa so zosnulým tiež rozlúčila vyberanými slovami.

59-ls 003

V rámci ústrednej témy snemovania úvodné slová podala Zdenka Valentová Belićová, svoju úvahu o filozofii a bytí poézie v dnešnej dobe prečítal Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov a o súčasnej poézii vojvodinských Slovákov hovoril Dr. Adam Svetlík. Prečítané boli aj úryvky z príspevkov autorov, ktorí neboli prítomní na snemovaní – Mirona Pukana, Viery Benkovej a Anny Margarety Valentovej.

59-ls 004

Nasledoval kratší film – tzv. Mapa o najmladších menšinových básnikoch vo Vojvodine, o ktorom sa zmienila Snežana Ilićová. O zastúpení poézie v slovenskom týždenníku Hlas ľudu hovorila Vladimíra Dorčová Valtnerová, prečítaná bola esej Michala Bíreša k danej téme, Martin Prebudila sa svojím príspevkom snažil naznačiť, že sa poézia predsa len bude čítať a diskusným príspevkom prispel i spisovateľ Zlatko Benka, formou vizuálnej poézie multimediálny umelec Jozef Klátik a výber zo svojich veršov prítomným prečítala i poetka Katarína Hricová. Tematickú časť uzavrel video rozhovor s básnikom Jánom Labáthom, ktorý pripravila Anna Funtíková.

59-ls 005

59-ls 006

V rámci tretej časti snemovania bola udelená tradičná Cena Nového života za rok 2014. Komisia pracovala v zložení: Ladislav Čáni, Anna Vršková a Vladimíra Dorčová Valtnerová, predsedníčka, ktorá správu i prečítala. Laureátom tejto ceny sa stal spisovateľ Martin Prebudila a úryvok z jeho odmeneného cyklu básní Malá mi je malá / malá ranná slabá metafora prečítal Miroslav Babiak.

59-ls 007

59-ls 008

59-ls 009

 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny z plánovaných prostriedkov na toto podujatie vyčlenila 150.000,00 dinárov.