Darčeky pod stromček pre všetky deti v Selenči

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 21. decembra 2015 rozdelila deťom všetkých vekových kategórií v Predškolskej ustanovizni Kolibrík v Selenči slovenské knihy, ako darček pod vianočný stromček.

vianoce selenca darceky 2015 002

Pre 62. škôlkarov bolo zahrané bábkové divadelné predstavenie a deti sa odvďačili básňami a vianočnými pesničkami.

vianoce selenca darceky 2015 003

Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM, vychovávateľkám rozdelila odbornú literatúru.

vianoce selenca darceky 2015 004

Riaditeľka materskej školy Anna Boškićová sa v mene škôlkarov a vychovávateliek poďakovala za doterajšiu spoluprácu.

vianoce selenca darceky 2015 005

vianoce selenca darceky 2015 006

vianoce selenca darceky 2015 007