Gala koncert v Hložanoch

Dňa 18. júla 2021 na javisku Domu kultúry v Hložanoch členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota Hložany usporiadali celovečerný gala koncert z príležitosti nezrealizovaného 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch, ktorý sa mal konať ešte v júni vlaňajšieho roka, ale v dôsledku pandémie zapríčinenej vírusom Covid-19 sa neuskutočnil. Zato ale odznel v plnej svojej kráse umelecký program a to s nádychom multikultúrnosti, na ktorom vystúpili všetky tanečné sekcie KOS Jednota, sóloví speváci, ako i hostia z Nového Sadu, z Folklórneho ansámblu Vila, ktorí svojím profesionálnym predvedením tancov oduševnili prítomných. Obecenstvo nešetrilo dlane, veď viac ako rok a pol nebola možnosť pozerať tanečné body naživo. Koncert poctila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, tiež podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, predsedníčka Výboru pre informovanie a podpredsedníčka Matice slovenskej pre Báčku Anna Horvátová, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič a mnohí milovníci folklóru. Finančnú podporu poskytli Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Obec Báčsky Petrovec a Miestne spoločenstvo Hložany. Na záver programu sa spoločne s predsedom KOS Jednota Vladimírom Bažaľom účinkujúcim poďakovali a predsedníčka Lakatošová zdôraznila, že NRSNM bude aj naďalej podporovať činnosť KOS Jednota, nakoľko sú ich výsledky veľmi viditeľné. (podľa A. Horvátovej, foto M. Pap, Hlas ľudu)

IMG-f19708bebc14f9549cc01d31f7a218e0-V

IMG-1b9ff43ae596c7b5b71282bf71607bb1-V