Uzavreté memorandum o spolupráci

Spolupráca národnostných rád sa neodzrkadľuje len cez činnosť Koordinácie národnostných rád, ale aj vzájomnou spoluprácou medzi predstaviteľmi rád, s dôrazom na ten multinárodnostný prvok. Dosvedčilo to aj stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej a Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, ktoré bolo v sobotu 17. júla 2021 v Ruskom Kerestúre.

Z iniciatívy predstaviteľov Rusínov sa rokovalo o vzájomnej spolupráci, spoločnom vystupovaní, uchádzaní sa o finančné prostriedky, čerpanie zdrojov na základe projektov. V mene predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej a vo svojom mene činnosť samotnej rady prezentoval podpredseda Zlatko Šimák, tiež predstavil prítomných predstaviteľov: Máriu Poptešinovú, tajomníčku a koordinátorku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Annu Čapeľovú, predsedníčku Výboru pre kultúru, Janka Kolárika, predsedu Výboru pre vzdelávanie, Vladimíra Francistyho, predsedu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, a Annu Horvátovú, predsedníčku Výboru pre informovanie.

Predstavitelia Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny s predsedom Borislavom Sakačom, predsedami výborov – pre kultúru Nikolom Šantom, pre vzdelávanie Melanijou Rimarovou, pre úradné používanie jazyka a písma Zvonkom Sabom, pre informovanie Jakimom Vinajim, tiež so štátnou tajomníčkou Olenou Papugovou predostreli činnosť tejto menšiny, problémy, na ktoré narážajú, i keď nie neriešiteľné, a v záujme všeobecného prosperovania dvoch menšín a celospoločenskom uzavreli memorandum o spolupráci. (Podľa Anny Horvátovej, týždenník Hlas ľudu)