Druhé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku

Dňa 9. decembra 2016 vo veľkej sieni Obce v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo druhé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku pod názvom Motivačné aktivity s detským čitateľom.

Knihovníkov a účastníkov tohto stretnutia, ktorí pôsobia v školských a vo verejných knižniciach v Srieme, Banáte a Báčke, privítala riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci Jarmila Stojimirovićová z postu predsedníčky Komisie pre knižničnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.

Taktiež privítala hostí: Katarínu Melegovú-Melichovú, predsedníčku Výkonnej rady NRSNM a predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku, Jána Slávika, predsedu Výboru pre kultúru NRSNM, Jána Brnu, zástupcu predsedu obce Báčsky Petrovec, Koviljku Dobrićovú, riaditeľku Knižnice Veljka Petrovića z Báčskej Palanky, Miroslava Mlynárčeka, riaditeľa Obecnej knižnice v Kovačici, Aleksandra Jokanovića, predstaviteľa Mestskej knižnice v Novom Sade a predstaviteľov médií.

V pokračovaní prítomným predstaviteľom knižníc boli odovzdané knižné balíky, ktoré v hodnote 100.000,00 dinárov boli zabezpečené z rozpočtu uvedenej komisie Výboru pre kultúru a odovzdal ich predseda výboru Ján Slávik.

Do pracovného predsedníctva boli zvolené Zuzana Valentíková, Jaruška Ferková, Mariena Surová a Jarmila Stojimirovićová. V rámci programu stretnutia vystúpili Zorica Vučenov z Knižnice Veljka Petrovića v B. Palanke, pobočky v Pivnici, Katarina Novaković z Detského oddelenia Mestskej knižnice v Novom Sade, Adela Obšustová zo Základnej školy Bratstvo-jednota v Bielom Blate, Anna Gašparovićová zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, Anna Tomanová z Obecnej knižnice v Kovačici, Jarmila  Stojimirovićová, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Petrovci a Monika Necpálová, herečka, režisérka a novinárka zo Slovenska.

Na stretnutie knihovníkov z prostriedkov Výboru pre kultúru NRSNM bolo vyčlnenené 70,000,00 dinárov.

Fotografovala Monika Necpálová