Drugi stručni skup slovačkih bibliotekara u Srbiji

Dana 9. decembra 2016. u velikoj sali Opštine Bački Petrovac je održan drugi stručni susret slovačkih bibliotekara u Srbiji pod nazivom “Motivacione aktivnosti za najmlađe čitaoce”.

Bibliotekare i učesnike susreta koji rade u školskim i javnim bibliotekama Srema, Banata i Bačke je pozdravila direktorka Biblioteka „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu Jarmila Stojimirović kao predsednica Komisije za bibliotečku delatnost Odbora za kulturu NSSNM.

Posebno je pozdravila goste: Katarinu Melegovu-Melihovu, predsednicu Izvršnog veća NSSNM i predsednicu Matice slovačke u Srbiji, Jana Slavika, predsednika Odbora za kulturu NSSNM, Jana Brnu, zamenika predsednika opštine Bački Petrovac, Koviljku Dobrić, direktorku Biblioteke „Veljko Petrović“ iz Bačke Palanke, Miroslava Mlinarčeka, direktora Opštinske biblioteke u Kovačici, Aleksandra Jokanovića, predstavnika Gradske biblioteke u Novom Sadu i predstavnike medija.

U nastavku su prisutnim predstavnicima biblioteka bile uručene knjige u vrednosti od 100,000,00 dinara (iz sredstava Bibliotečke komisije Odbora za kulturu NSSNM) koje je prisutnima uručio Jan Slavik, predsednik odbora.

U radnom predsedništvu su bile Zuzana Valenćikova, Jaruška Ferkova, Mariena Surova i Jarmila Stojimirović. U okviru programa skupa su učestvovale: Zorica Vučenov, Katarina Novaković, Adela Obšustova, Ana Gašparević, Ana Tomanova, Jarmila Stojimirović i Monika Necpalova.

Za realizaciju skupa od sredstava Odbora za kulturu NSSNM je bilo izdvojeno 70,000,00 dinara.

Fotografije Monika Necpalova