Podpora divadelnej produkcie pre dospelých

Podpora divadelnej produkcie pre dospelých je základom kvalitnej prezentačnej činnosti v oblasti kultúry, ktorá je zároveň i prioritným cieľom Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť Výboru pre kultúru.

V tomto zmysle v decembri 2016 prebiehala podpora všetkých súborov zo siedmich prostredí, ktoré vystúpili na tohtoročnom 47. Divadelnom vavríne v Báčskom Petrovci (Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru Kovačica – Mamo moja, ja sa vidám lem do Kovačici, Združenie občanov KOKRAM, Kovačica – O láske, Združenie občanov KOKRAM, Kovačica – Tma, Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu J. Čmelíka, Stará Pazova – Maratónci bežia čestné kolo, Ochotnícke divadlo pri SKC P. J. Šafárika, Nový Sad – Bos taurus, Združenie občanov Komar, Kovačica – Padina – Trampoty farmára Johna Enderbyho, Ochotnícke divadlo KC Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie – Kultúrne centrum Kysáč – Zámka škripí, Ochotnícke divadlo SKOS Detvan, Vojlovica-Pančevo – Páám doktor, Ochotnícke divadlo SKOS Detvan, Vojlovica-Pančevo – Futúrum lásky, Divadlo VHV Petrovec, Báčsky Petrovec – Birds in the house, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec – Sen noci svätojánskej a Divadlo VHV Petrovec, Báčsky Petrovec – Kráľ Ubu).

Na podporu divadelnej produkcie bolo vyčlenené 300.000,00 dinárov.