DIVADELNÝ VAVRÍN 2011 – Stará Pazova 08. – 17.04.2011

Sprievodné podujatia 42.Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby
Stará Pazova 08. – 17.04.2011

Piatok, 08.04.2011
– 19.00
  Otvorenie výstavy Márie Miri Brtkovej
  V predsieni Divadla

Utorok, 12.04.2011
– 19.00
  Literarno-divadelné posedenie s Ľuboslavom Majerom pri príležitosti  
  životných 60-tín a 35.výročia jeho umeleckej tvorby                        
  V predsieni Divadla

Piatok, 15.04.2011
– 19.00
  Promócia knihy Trilógia Kameň v žite, Milana Belegišanina a premietanie dokumentárneho filmu „Lastovička“, autora Milana Belegišanina
  V predsieni Divadla

Nedeľa, 17.04.2011
-20.00
  Michaela Vyskupičová, držiteľka Ceny za tvorivý čin roka zo Scénickej žatvy 2010
  Uzatvárací ceremoniál 42. Divadelného vavrínu v Divadelnej sieni
 

Sprievodné podujatia 42.Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby
Stará Pazova 08. – 17.04.2011

Piatok, 08.04.2011
– 19.00
  Otvorenie výstavy Márie Miri Brtkovej
  V predsieni Divadla

Utorok, 12.04.2011
– 19.00
  Literarno-divadelné posedenie s Ľuboslavom Majerom pri príležitosti   
  životných 60-tín a 35.výročia jeho umeleckej tvorby                         
  V predsieni Divadla

Piatok, 15.04.2011
– 19.00
  Promócia knihy Trilógia Kameň v žite, Milana Belegišanina a premietanie dokumentárneho filmu „Lastovička“, autora Milana Belegišanina
  V predsieni Divadla

Nedeľa, 17.04.2011
-20.00
  Michaela Vyskupičová, držiteľka Ceny za tvorivý čin roka zo Scénickej žatvy 2010
  Uzatvárací ceremoniál 42. Divadelného vavrínu v Divadelnej sieni