Divadelný festival DIDA 2011

 

Divadelný
festival DIDA
2011

            Na
Festivale divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA 2011 bude
predvedených sedem predstavení našich divadelných súborov. Taktiež vystúpia aj
hosťujúce súbory zo Slovenska,  Maďarska
a Chorvátska.

Slávnostné otvorenie17. ročníka Festivalu DIDA 2011 bude 25. marca 2011 o 20.00 hodine na javisku
Ochotníckeho divadla J. Čemana v Pivnici.

PROGRAM FESTIVALU DIDA
2011

PRVÝ VÍKEND

PIATOK 25. MARCA 2011

19,oo       VÝSTAVA
OBRAZOV PETRA VAL
ÁŠKA

20,oo       OTVORENIE
FESTIVALU DIDA 2011

Slovenské vojvodinské divadlo

ALICA V ZÁZRAČNEJ
KRAJINE

Autor: Miloš
Janoušek na motívy poviedok Lewisa Carrolla

Réžia: Ján Čáni

SOBOTA 26. MARCA 2011

18,3o       VÍTANIE
JARI S KNIHOU

Knižná vydavateľská produkcia SVC – Báčsky Petrovec
a promócia monografie Jozefa Valihoru PROZAICKÉ A POETICKÉ DIELO
JURAJA  TUŠIAKA

                 ZŠ
15. októbra v Pivnici

     

20,oo       DS Hviezdoslav
pri MKC Spišská Nová Ves

               Slovenská
republika

                KOPERDANI     /Odvrhnuté deti/

                Autor: Štefan Šimko

                Réžia: Iveta Liptáková

                Laureát
festivalu Palárikova Raková, Čadca 2010

NEDEĽA 27. MARCA 2011

18,oo       Matica
slovenská Ilok, Chorvátska republika

                DLHÝ NOS

                Autor: Slovenská
ľudová rozprávka zapísaná Pavlom Dobšinským

Réžia: Vlatko Miksád

20,oo       MOMS  Báčska Palanka

                 POĎME SI ZATARANTOVAŤ

                Autor
a réžia: Elena Hložanová 

DRUHÝ
VÍKEND

ŠTVRTOK 31.
MARCA 2011 

 

20 ,oo      Ochotnícke divadlo KIS
Kysáč a Divadelná skupina Štúdio

                KOMÉDIA
O LÁSKE

                Autor: Angelo Beolco
Ruzante

                 Réžia: Anna
Kovárová

PIATOK 01. APRÍLA 2011

16,oo       Základná
škola Mladých pokolení – Kovačica

                VÝSLUCH

Autor: Miroslav Demák

Réžia:  Danka
Hriešiková

18,oo       Ochotnícke
divadlo KIS – Kysáč

                HUCH

Autor a réžia: Ján Privizer

20,oo       OD
Janka Čemana –  Pivnica

             KTO
SME? A SME VÔBEC?

              Autor: Katarína
Mišíková

              Réžia: Ján Kmeťko

SOBOTA 02. APRÍLA 2011

20,oo       SKOS  DETVAN 
– Vojlovica

                SLADKÁ PÄŤDESIATKA / SWEET FIFTIES /

Autor a réžia: Ján
Chalupka

NEDEĽA 03. APRÍLA 2011

19,30      VYHODNOTENIE A ZATVORENIE FESTIVALU DIDA 2011

                Hosťujúce
predstavenie:

               SLOVENSKÉ DIVADLO
VERTIGO

               Maďarská republika

                UMY SI RÚČKY, IDEME JESŤ

               Autor: Peter
Scherhaufer

               Réžia: Štefan Korenči

*  titulná strana bulletinu DIDA 2011 prebratá z www.slovackizavod.org.rs