Výbor pre informovanie začal s prípravami na vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku

 

Vo štvrtok 24. marca 2011 v Novom Sade sa na svojej tretej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM. Prekovali témy týkajúce sa výročných správ Novinovo-vydavateľskej ustanovizne  Hlas ľudu a novín Hlas ľudu, ktorých zakladateľom je NRSNM a vyjadrili sa aj k plánom a programom na rok 2011 tejto novinárskej inštitúcie. V súlade s článom 21 Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktorý Výbor pre informovanie oprávňuje vypracovať stratégiu rozvoja informovania v slovenskom jazyku, prítomní členovia VPI schválili návrh na členov tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku. V zložení tohto tímu sú Anna Tomanová Makanová, Samuel Žiak, Katarína Melegová-Melichová, Milina Florianová, Ján Čeman, Anna Jašková, Oto Filip, Stevan Lenhart, Anna Barcová, Anna Gašparovská a Vladimíra Dorčová.

Tím pre vypracovanie novinárskej stratégie s prípravami začne začiatkom apríla, a ako nápomocné ruky si zvolili poradesnkú skupinu, v zložení ktorej je Dubravka Valić Nedeljković (Oddelenie mediálnych štúdií Filozofickej fakulty v Novom Sade), Rastislav Durman (člen Komisie pre zveľadenie profesionálnych štandardov v oblasti médií VPI), Lívia Barát Tóth (koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny ), Martin Kasarda (Fakulta masmédií v Bratislave) a Zdenko Cho (Katedra žurnalistiky v Bratislave). Okrem toho, na schôdzi sa členovia dohodli o aktivitách, ktoré podnikne Výbor pre informovanie v nadchádzajúcom dvojmesačnom období.