Divadelná postprodukcia pre deti

V utorok 2. decembra 2014 žiaci ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a členovia Kultúrno-umeleckého spolu v Báčskom Petrovci vykonali zaujímavý divadelný zájazd do Erdevíka.

erdevikbp 002

Predstavili sme sa erdevíckym žiakom, tiež žiakom z Ľuby a Bingule z dvomi divadelnými predstaveniami v Slovenskom dome. Prvé vystúpenie mali žiaci zo ZŠ Jána Čajaka z B. Petrovca, ktorí sú aktívni v KUS Petrovská družina pod názvom Mušky z gumipušky pod režijnou palicou Daniely Legíňovej-Sabovej a Ondreja Brnu. Nasledovali žiaci zo ZŠ Jána Čajaka z B. Petrovca, ktorí sú aktívni v Dramatickom krúžku na škole s predlohou Dlhý nos pod režijnou palicou Jarmily Pantelićovej za pomoci učiteľky z výtvarnej kultúry Daniely Triaškovej. Spolu bolo 20 detí a 7 dospelých osôb.

erdevikbp 003

Zájazd sa úspešne realizoval, domáci nás vrúcne a milo prijali, hojne vyhostili a priateľsky nás sprevádzali spoznať kultúrne a historické pamiatky Erdevíka. Deti mali nekaždodenný zážitok a pekné spomienky ich budú motivovať na ďalšiu prácu na divadelnom poli.

erdevikbp 004

Realizáciu tohto zájazdu nám finančne umožnil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a organizačne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

erdevikbp 005