Zima s knihou a nové tituly

Tradičné podujatie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Zima s knihou, ktoré popularizuje slovenské knihy, štartovalo 4. februára 2015 v Kysáči v knižnici Michala Babinku v spolupráci so Spolkom kysáčskych žien.

zimakniha 2015 002

Táto akcia je putovného charakteru, čiže prezentuje knižnú produkciu Slovenského vydavateľského centra v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Zima s knihou sa koncepčne vždy prispôsobuje hostiteľským prostrediam, respektíve ich jubileám. Je to jedinečná príležitosť, aby sa naša čitateľská verejnosť na tvári miesta zoznámila s najnovšou tvorbou SVC.

zimakniha 2015 003

Zima s knihou teda štartovala v Kysáči a jej druhou zastávkou 12. februára 2015 bola knižnica v Jánošíku ako pobočka Obecnej knižnice v Alibunare; dňa 23. februára 2015 beseda bola v Hložanoch v kaviarni Pod lipami v spolupráci so Spolkom žien Slovenka a s členmi MOMS Hložany; v Báčskom Petrovci sa Zima s knihou uskutočnila 26. februára 2015 v spolupráci so Samovzdelávacím krúžkom Sládkovič; v Aradáči na základnej škole beseda bola 27. februára 2015; v Novom Sade sa Zima s knihou 4. marca 2015 presunula do Kultúrneho centra P. J. Šafárika medzi tamojších matičiarov; v Spolku petrovských žien v B. Petrovci beseda bola 9. marca 2015; v Padine a Kovačici sa toto podujatie uskutočnilo 13. marca 2015; v Hajdušici bolo 15. a v Lugu 22. marca 2015. Zimu s knihou uzavreli 28. marca 2015 v rámci podujatia Divadelné inscenácie dolnozemských autorov – DIDA. NRSNM v rámci plánovaných prostriedkov z Výboru pre kultúru – Literárno-vydavateľskej komisie na toto podujatie vyčlenila  100.000,00 dinárov.

zimakniha 2015 004

Paralelne s prebiehaním akcie Zima s knihou naše knižnice a združenia získali i nové knižné tituly. Boli to: Slovenský dom v Dobanovciach, Obecná knižnica Vuka Karadžića v Jánošíku, Spolok petrovských žien v B. Petrovci, Obecná knižnica Kovačica – Oddelenie v Padine, Obecná knižnica Kovačica, Základná škola Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici,  Základná škola Jovana Popovića v Lugu, Mestská knižnica v Starej Pazove, Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci a Základná škola 15. októbra v Pivnici.

zimakniha 2015 005

zimakniha 2015 006

NRSNM v rámci plánovaných prostriedkov z Výboru pre kultúru – Knižničnej komisie na kúpu kníh do knižníc vyčlenila 100.000,00 dinárov.

Fotografie Andrej Meleg