Cena Samuela Tešedíka v Sarvaši

Prvý ročník udeľovania Ceny Samuela Tešedíka zaslúžilým pedagogickým pracovníkom prebiehal v Selenči pri príležitosti svetového dňa učiteľov, 05. októbra 2012. Laureátka Zuzana Medveďová, riaditeľka slovenskej základnej školy v Sarvaši si túto cenu prebrala doma za prítomnosti žiakov a pedagógov jej školy 16. novembra 2012. Cenu jej odovzdali jej kolegovia Pavel Hlásznik v mene Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Edita Pačeniová v mene Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku, Svetlana Zolňanová v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Dagmar Hupková v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ján Fúzik v mene Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 

+