Dečiji bilingvalni univerzitet

Ministarstvo prosvete Slovačke Republike je organizovalo 8. Dečiji bilingvalni univerzitet za Slovake iz dijaspore osnovnih škola koji je trajao od 5. do 15. jula 2013. god.

Organizator je bio Centar za celoživotno obrazovanja Univerziteta „Mateja Bela“ u Banskoj Bistrici. Učestvovalo je 28 učenika iz Srbije, Mađarske, Rumunije i Ukrajine kojima su organizovana stručna predavanja iz oblasti slovačke književnosti, tzv. nauke o prirodi, narodnih muzičkih instrumenata, politike u savremenoj Evropi. Pored predavanja učesnici su posetili lutkarsko pozorište, literarni i muzički muzej, Matejinu kuću i grobnicu Jana Bota u Banskoj Bistrici. Takođe su posetili Bansku Šćjavnicu i rudnik Bartolomej, Habakuki, Visoke Tatre i pećinu u Bistrici. Odlazili su na večernje aktivnosti i zabave gde su usavršavali komunikaciju na engleskom jeziku. Srbija je na ovaj kurs delegirala učenike koji su osvojili prva mesta na Republičkom takmičenju iz slovačkog jezika. Realizaciju kursa je finansijski podržao Ured za Slovake u dijaspori i NSSNM.