Zasadal Výbor pre vzdelávanie

 

 V pondelok 20. decembra t. r. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadali členovia Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na tejto ustanovujúcej schôdzi predsedníčka VPV PaedDr. Svetlana Zolňanová, členom Výboru podala správu o činnosti Výboru pre vzdelávanie a plán projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v mene VPV na rok 2011. Témou schôdze bol aj návrh plánu práce VPV bez finančného rozpočtu na rok 2011, ktorý vypracovali predsedovia komisií.
 V pokračovaní schôdze členovia Výboru navrhli kandidáta na Veľkú medailu Svätého Gorazda profesora Michala Týra, za celoživotné dielo.
Ako osobitný bod, bolo prezentovanie projektu: Školský administratívny systém APV. Ide tu o elektronický denník, ktorý sa bude vypracovávať na základných a stredných školách a bude fungovať v šiestich jazykoch.

 Nasledoval návrh tímu na vypracovanie stratégie vzdelávania, kde členovia Výboru do tímu zvolili: Svetlanu Zolňanovú zo Selenče, Zuzanu Lenhartovú z Kovačice, Samuela Čelovského, Paľa Beličku a Boženu Levárskú z Báčskeho Petrovca, Ladislava Petroviča a Pavela Rohárika z Padiny, Tatianu Naďovú z Pivnice, Janka Havrana zo Starej Pazovy a Ondreja Molnára z Hložian.
 Na záver zasadnutia bola podaná správa zo skúšobného testovania zo slovenského jazyka. Skúšobný test robilo 321 žiakov ôsmeho ročníka v tomto školskom roku na dvanástich základných školách. V niektorých školách je len slovenčina vyučovacou rečou, v niektorých je v približnej miere zastúpená aj srbčina aj slovenčina ako jazyk, v ktorom prebieha vyučovanie a niekde je iba predmet slovenský jazyk ten, ktorý sa vyučuje po slovensky.