V Novom Sade do života uviedli zborník príspevkov o Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad

 

 V sobotu 19. decembra 2009 v SKUS P. J. Šafárika v Novom Sade sa uskutočnila premiéra zborníka príspevkov k šesťdesiatemu výročiu Novosadského rozhlasu a jeho Slovenskej redakcie Na krídlach jubilea zostavovateľa Miroslava Forgáča.
Túto knihu ako svedectvo našej minulosti a súčasnosti ponúkame všetkým záujemcom, poslucháčom a terajším i budúcim generáciám rozhlasových pracovníkov. Týmito slovami dlhoročný rozhlasový redaktor Miroslav Forgáč privítal všetkých prítomných, ktorí v sobotňajší predvečer aj napriek snehovej víchrici prišli na premiéru a krst  publikácie. Vo svojom príhovore riaditeľ Rádia Nový Sad Pavle Milivojev niekoľkokrát podčiarkol, že je hrdý na Slovenskú redakciu, ktorá už šesťdesiat rokov funguje na výbornú a ktorá v týchto neblahých časoch zmohla sily vydať taký zborník.

 

Novinári píšu o všetkom, ale najmenej o novinároch, a preto gratulujem, že sa aj najväčšia slovenská vojvodinská rozhlasová redakcia zaradila medzi tie málo, ktoré o svojej práci vydali zborníky prác, ktoré by mohli byť dobrým východiskom pre zostavenie monografie o našich najväčších pokrajinských redakciách – Slovenských redakciách v rámci Rádio-televízie Vojvodiny a týždenníka Hlas ľudu, povedal vo svojom príhovore redaktor Hlasu ľudu a člen Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Oto Filip. Prezentáciu spríjemnili rozhlasoví redaktori Viera Dorčová-Babiaková a Rastislav Zorňan, ktorí prečítali úryvky z knihy, ako aj hudobní redaktori,  harmonikári či speváci Ondrej Maglovský, Kvetoslava Benková a Miroslav Hemela, ktorí mali na starosti hudobné predely. Svojrázny hudobný darček k narodeninám rozhlasu venoval i spevácky zbor SKUS P.J. Šafárika.

Scenár a moderovanie, a potom aj samotný čin krstu knihy, na starosti mala koordinátorka Výboru pre informovanie Vladimíra Dorčová. Premiéra bola úspešná, čo dosvedčuje plná sieň bývalých a súčasných rozhalsových kolegov, ktorí sa, niektorí aj po rokoch, opäť stretli a zaspomínali na zašlé časy.
Vydanie publikácie Na vlnách jubilea zostavovateľa Miroslava Forgáča, ktorá vyšla v Slovenskom vydavateľskom centre na 350-tich stranách v náklade 500 exemplárov, finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky, Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Rádio-televízia Vojvodiny.