Bieloblatčanka Anita Jonášová Mišićová, prvá krajanka na súťaži rozprávačov na Slovensku

 

V dňoch 11-12. júna 2011 sa v obci Lodno pri Žiline uskutočnila XIV. celoštátna súťaž rozprávačov Rozprávačské Lodno. Organizátormi tohoto podujatia boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Obec Lodno, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Mesto Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto. Toto tradičné podujatie bolo tohto roku obohatené aj o vystúpenie účastníčky zo Srbska, z Bieleho Blata, ktorá zároveň bola prvou zahraničnou účastníčkou súťaže.
Bieloblatčanka Anita Jonášová Mišićová sa na súťaž prihlásila prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, od ktorej Miestny odbor Matice slovenskej Biele Blato dostál výzvu na podanie prihlášky na toto kultúrne podujatie. Anitu spolu s predsedníčkou Miestneho odbora Matice slovenskej Biele Blato Jarmilou Hromčíkovou privítal spisovateľ a novinár Dušan Mikolaj, rodák z Lodna a spoluzakladateľ podujatia.

 

Program podujatia Rozprávačské Lodno prebiehal dva dni. Prvého dňa súťaže sa v Kultúrnom dome Lodno zoskupilo 24 rozprávačov z rôznych krajov Slovenska. Súťaž slávnostne otvorila starostka obce Lodno, pani Alžbeta Suriaková za prítomnosti predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka, riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvie Petrekovej a iných vzácnych hostí. Takmer päťhodinový program sledovala odborná porota v čele s predsedníčkou Jelkou Borcovanovou zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, a členmi Jánom Jackaninom, spisovateľom z Prešova a Tomášom Mikolajom, etnografom z Bratislavy. Po zakončení súťaže, členovia odbornej poroty vyhodnotili súťažiacich, z ktorých desiati najlepší postúpili a mali príležitosť účinkovať v nedeľu poobede v galaprograme.
Víťazkou XIV. ročníka súťaže rozprávačov je Daniela Piscová z Krakovian, a naša účastníčka Anita Jonášová Mišićová získala vecnú cenu Martina Kolembusa za umelecký prínos.

Bieloblatčanky vyjadrili svoju spokojnosť s pobytom na Slovensku a organizáciou podujatia a sľúbili, že sa na budúci rok pokúsia podobné podujatie zorganizovať v Bielom Blate, kde by zoskupili rozprávačov z celej Vojvodiny.