55. Literárne snemovanie

 

 V sobotu 18. júna o 11. hodine v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa uskutočnilo 55. Literárne snemovanie, ktoré je elitným kultúrnym podujatím Slovákov v Srbsku. Predstavitelia literárneho života tak z radu vojvodinských Slovákov ako aj vedci a literáti zo zahraničia na snemovaniach preberajú témy z oblasti literárnej, literárno-kritickej a literárno-vednej činnosti vojvodinských autorov. Literárne snemovanie organizuje Slovenské vydavateľské centrum, redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život v spolupráci s Výborom pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tohtoročné literárne snemovanie sa uskutočnilo za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 

Prítomných najprv pozdravila riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a potom i riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Vladimír Valentík. Ústredné témy 55. literárneho snemovania boli Slovenská literatúra v prvom desaťročí 21. storočia a životné jubileá Daniela Pixiadesa, Zlatka Benku, Michala Ďugu, Anny Marićovej, Michala Babiaka, Ladislava Čániho, Jána Salčáka, Anny Makišovej, Janka Hlaváča, Vladimíra Marka a Adama Svetlíka. V ramci snemovania bola udelená aj Cena Nového života za rok 2010 spisovateľovi a novinárovi Martinovi Prebudilovi za cyklus básní ,,, – 25.05.1960 – … . V komisii pracovali Katarína Hricová (predsedníčka), Michal Týr a Ladislav Čáni (členovia).