Anna Tomanová Makanová – staronová predsedníčka NRSNM

 

 Po voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa konali 6. júna 2010 v súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín z roku 2009, v piatok 25. júna 2010 v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec sa konalo ustanovujúce zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Po pozdravnom príhovore predsedu petrovskej obce Vladimíra Turan predstavitelia Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Zorica Jankovićová a Nenad Petković, ako aj predstaviteľka Ústrednej volebnej komisie Ildiko Halbvajsová verifikovali mandáty všetkým 29 členom nového zloženia NRSNM. Najdôležitejším bodom konštitučného zasadnutia bola voľba nového predsedu a podpredsedov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Jednoznačnou prevahou v tajnom hlasovaní, čiže s dvadsaťjeden hlasov ZA, kým osem hlasovacích lístkov bolo neplatných, predsedníčkou sa opäť stala Anna Tomanová Makanová z listiny Slováci spolu – Anna Tomanová Makanová. Okrem predsedníčky sa zvolili aj traja podpredsedovia podľa regionálneho princípu – Vladimír Valentík pre Báčku, Zuzana Lenhartová pre Banát a Ján Majorský pre Sriem.

Dalšie pracovné telesá sa nezvolili, keďže prvým krokom nového zloženia NRSNM je schválenie nových stanov NRSNM, ktoré budú zosúladnené so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín. Z tohto dôvodu noví  členovia slovenskej národnostnej rady jednohlasne schválili návrh na trojčlennú pracovnú komisiu pre prípravu nového štatútu, v ktorej sú právnici Vladislav Tárnoci z Báčskeho Petrovca, Zdenko Sokol z Kovačice a Janko Kuľhavý zo Starej Pazovy.

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny činí 29 členov. Na základe volebných výsledkov nové zloženie NRSNM je takéto:

1. Listina Slováci spolu – Anna Tomanová – Makanová
1. Anna Tomanová – Makanová, dipl. pedagogička (N. Sad)
2. Vladimír Valentík, novinár (B. Petrovec)
3. Ján Brna, profesor (B. Petrovec)
4. Zuzana Lenhartová, profesorka (Kovačica)
5. Martin Zloch, dipl. ekonóm (Kovačica)
6. Ján Majorský, elektrotechnik (St. Pazova)
7. Svetlana Zolňanová, PaedDr. (Selenča)
8. Pavel Rohárik, profesor (Padina)
9. Pavel Marčok, profesor (B. Petrovec)
10. Anna Lepšanovićová, vychovávateľka (St. Pazova)
11. Samuel Čelovský, univerzitný profesor (B. Petrovec)
12. Paľo Belička, profesor (B. Petrovec)
13. Jarmila Ćendićová, kunsthistorička (Kovačica)
14. Ladislav Petrovič, profesor (Padina)
15. Valentín Grňa, hudobník (Pivnica)
16. Erka Viliačiková, dipl. Ing. (Aradáč)
17. Pavel Čáni, profesor (Kulpín)
18. Juraj Červenák, dipl.Ing. (Hložany)
 
2. Matica slovenská – za slovenskosť
1. Katarína Melegová – Melichová, novinárka (B. Petrovec)
2. Mgr.art. Ľuboslav Majera, profesor (B. Petrovec)
3. Mgr. Igor Feldy, farár SEAVC (St. Pazova)
4. Zuzana Litavská, profesorka (Aradáč)
5. Ján Slávik, choreograf (Kysáč)
6. Mgr. Vladislav Ivičiak, farár SEAVC (Belehrad)
7. Mgr. Gabriela Gubová, profesorka (Pivnica)
 
3. Slovenská liga
1.Ľubor Stupavský,1965, dipl. Ing.  (N. Sad)
 
4. Nová slovenská strana
1. Štefan Séč, 1959, úradník (Pivnica)
 
5. Slovenská strana
1.Ján Paul, 1964, podnikateľ (Padina)
2. Jano Povolný, 1965, dopravný technik (Padina)