Analýza  návrhu Akčného plánu

V piatok 12. augusta Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva v Palate Srbija v Belehrade organizovalo 4. zasadnutie pracovnej skupiny na vypracovanie Akčného plánu pre národnostné menšiny. Osobitná pracovná skupiny analyzovala poznámky, ktoré sa dostali v rámci verejnej rozpravy do ministerstva. V mene NRSNM sa v práci pracovnej skupiny zúčastnili Mária Poptešinová a Svetlana Zolňanová.