Kategória Aktuality

Výsledky Komisie pre štipendiá

V piatok 3.júna v Starej Pazove zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM a doniesla rozhodnutie o pridelení odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2022 Na zasadnutí, okrem členov Komisie bol prítomný aj predseda MSS a konzulka Veľvyslanectva SR v…

Premiéra knihy Jazykové omyly 4

Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov V stredu 8. júna o 19.00 hodine v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bol literárny večierok na ktorom uviedli do života knihu Jazykové omyly 4, Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, autorky Anny Horvátovej. Vydavateľom tejto publikácie je Matica…

Realizácia projektu Erazmus +

V dňoch 1. – 3. 06. 2022 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici skupina učiteľov slovenčiny, hudobnej kultúry a triedneho vyučovania absolvovala školenie, ktoré sa uskutočnilo v rámci podpísanej dohody medzi Oddelením slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom…

Odborné stretnutie pre učiteľov

NRSNM v spolupráci s Vojvodinským pedagogickým ústavom usporiadala odborné stretnutie pre učiteľov s vyučovacím jazykom slovenským 31. mája 2022 na ZŠ 15. októbra v Pivnici. Prítomných učiteľov pozdravili riaditeľ školy, riaditeľ Vojvodinského pedagogického ústavu a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.…

Koncert k 30. narodeninám Folklórneho súboru Klasy

V sobotu 4. júna 2022 o 19.30 hod. bohatým kultúrno-umeleckým programom členovia Folklórneho súboru Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy oslávili tridsiate narodeniny. Pozvanie na oslavy si uctili vzácni hostia: Gordana Čomićová, ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg, ktorá…

Zasadnutia Koordinácie Národnostnych rád národnostnych menšín v Srbsku a Rady pre národnostné menšiny

V piatok 27. mája 2022 o 10 hodine v Paláci Srbsko a v spolupráci s Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg R. Srbsko bola schôdza Koordinácie Národnostných rád národnostnych menšín s nasledujúcim Denným poriadkom: 1. Zaujatie spoločného stanoviska k dočasnému odročeniu volieb do národnostných rád a…

Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoju, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2022. roku na Základnej škole bratstvo na čele s pani riaditeľkou Marienou Križanovou Zakićovou v Aradáči uskutočnila Republiková súťaž zo…

Inštalácia zborového farára v Selenči

V selenčskom chráme Božom sa v sobotu 28. mája konal slávnostný čin inštalácie velebného pána farára Miroslava Poničana. Za prítomnosti seniorov, farárov SEAVC farára Poničana inštaloval biskup Jaroslav Javorník. Slávnostné služby Božie poctil aj vzácni hostia, medzi nimi i predsedníčka Národnostnej rady slovenskej…