Aktivity z Dolnozemskej dohody

09. 06. 2011. roku sa uskutočnilo v Nadlaku v Rumunsku stretnutie koordinátorov z oblasti vzdelávania inštitúcií, ktoré sú podpisovateľmi Dolnozemskej dohody. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásznik a Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Peczenyová. Analyzované boli poriadania, ktoré sa z oblasti vzdelávania majú organizovať do konca roka v zastúpení spomínaných organizácií z oblasti vzdelávania. Dolnozemský remeselnícky tábor bude organizovať NRSNM v Báčskom Petrovci od 14. – 19. 08. 2011. Stretnutie Dolnozemských učiteľov sa bude konať v Nadlaku v Rumunsku od 07. – 09. 10. t.r. Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov sa bude konať v Maďarsku na Čabianskom gymnáziu od 14. – 16. 10. 2011. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Tatranských Matliaroch (SR) už pravidelne organizuje stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční od 28. – 31. 07. t.r.  Organizátorom týchto podujatí v mene Srbska je Výbor pre vzdelávanie NRSNM.