Škola v prírode – správa zo ZŠ Jána Kollára zo Selenče

 

V dňoch od 30.05. do 8.06. 2011 žiaci II.a, II.b, IV.a a IV.b triedy spolu so svojimi učiteľkami A. Petrášovou, R. Súdiovou, T.Ragovou a V. Folťanovou pobudli v Škole v prírode na Slovensku, v Liptovskom Jáne.

Cesta bola realizovaná prostredníctvom agencie d.o.o.Adut Travel z Báčskej Palanky.
Ukutočnená bola návšteva akvária v Budapešti.
Ubytovanie bolo poskytnuté v hoteli Sorea Ďumbier v dvojposteľových izbách s kúpelňami. K dispozícii boli učebne, počítač a internet.
NÁPLŇ VÝLETOV:

 

Predpoludním prebiehalo vyučovanie. Deti boli rozdelené do skupín podľa veku a mali ich na starosti pedagógovia z rôznych odborov: PhDr.Zuzana Drugová; Mgr. Miroslava Kozáková; Mgr. Eva Tomášová;
Mgr. Magdaléna Koszeghyová; Mgr. Anita Murgašová; PhDr Marta Mácelová PhD.; Ing. Ingrid Turisová PhD.; Mgr. Ľubomír Palovič; Bc. Ondrej Druga.
Na hodinách sa deti učili o krajine našich predkov, čítali a analyzovali ľudové rozprávky a povesti, zbierali rastliny a robili si herbár, učili sa o hudobných nástrojoch, spievali ľudové piesne, maľovali v prírode, rozprávali sa o ľudových zvykoch a iné.
Popoludní boli organizované vychádzky do okolia, prostredníctvom ktorých deti oboznámili so zvláštnosťami tohto kraja a mali možnosť obdivovať krásnu prírodu.
Každý deň sa deti aj hrali, hry boli zaujímavé, deti boli rozdelené do družstiev, súťažilo sa a okrem zručností, ktoré si rozvíjali, akými sú šikovnosť, rýchlosť, vynaliezavosť, obratnosť, prehlbovali si aj vedomosti.
Organizované boli aj výlety a kúpačka v hoteli Sorea Máj. Zdravotná pohotovosť bola na zodpovedajúcej úrovni.
Navštívené boli:
• Jánska Dolina a dedinka Liptovský Ján
• archeoskanzen Havránok
• Stanišovská jaskyňa
• jazero Liptovská Mara
• skanzen v Pribyline
• Vysoké Tatry (Starý Smokovec) a vodopády

Uskutočnené boli ciele :
• oboznamovanie sa s krajinou našich predkov, so zvláštnosťami Liptova a spôsobom života ľudí v ňom, v minulosti a dnes;
• nadobúdanie vedomostí prostredníctvom návštev múzea;
• uplatnenie zásad slušného správania na verejných miestach, pri stole, v autobuse;
• uctievanie a dodržiavanie dopravných predpisov;
• vplyv na pravidelný vývoj a zdravie detského organizmu – pohyb, horolezectvo, pobyt na sviežom vzduchu;
• uplatnenie zásad, ktoré súvisia s ochranou prírody;
• rozvíjanie priateľstva.

Okrem detí zo Srbska (Selenča), boli tam aj deti z Maďarska. Selenčské učiteľky sú veľmi spokojné s organizáciou, ako aj s realizáciou Školy v prírode.
Organizáciu malo na starosti Centrum celoživotného vzdelávania UMB Banská Bystrica, pobyt hradilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK a cestovné trovy hradili NRSNM a ÚSZS.

 Správu podala učiteľka Tatiana Ragová