Správa o súbehu Zorničky 2021

Na súbeh Zorničky 2021 prišlo úhrnne osem básní od troch autorov a dvanásť próz od piatich autorov. Po pozornom a komplexnom vyhodnotení komisia sa rozhodla za poéziu neudeliť žaiadnu cenu a za prózu udeliť dve druhé a dve tretie ceny.

Druhé ceny získali poviedky Kôň so špirálovým rohom (Heslo: Jednorožec) a poviedka Yotuber (Heslo: Coolboy) a tretie poviedky Keď naša mamka cestuje  (Heslo: Cesto) a Najstrašnejšia vec na svete (Heslo: Vystrašený).

Po dešifrovaní, komisia skonštatovala, že autormi poviedok odmenených druhou cenou sú (v uvedenom poradí) Ján Žolnaj z Nového Sadu a Mária Vršková zo Starej Pazovy a nositeľmi tretích cien sú Katarína Mosnáková Bagľašová z Jánošíka a Miroslav Gašpar z Nového Sadu.

Redakcia Zorničky si vyhradzuje právo po eventuálnej úprave uverejniť aj niektoré z neodmenených prác.

Komisia pracovala v zložení Prof. Dr. Zuzana Čížiková a Prof. Dr. Marína Šimáková Spevákova (členky) a Prof. Dr. Zoroslav Spevák (predseda).